เมนูหลัก


ชื่อ :
รหัส:
 
 
 
 

 แบบสำรวจเว็บไซต์

  สถานะเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด : 8 ท่าน

 



  

เครื่องใช้โบราณ
เครื่องใช้โบราณ

อังคาร ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2552


เครื่องมือเครื่องใช้โบราณ

ปืนแก๊ปไทใหญ่

ปืนแก๊ปไทใหญ่ ทำในแม่ฮ่องสอน เมื่อปีพ.ศ.2429 ปืนแก๊ปสมัยก่อนจะใช้ในพิธีกรรมมงคลต่างๆเช่น การสร้างเจดีย์ และยกฉัตร เป็นต้น ยิงเพื่อให้เกิดเสียงดังเป็นการยิงเพื่อขับไล่สิ่งเลวร้ายไม่ให้เข้ามาทำลายพิธีกรรม เมื่อพระสวดเสร็จก็จะทำการยิงปืนขึ้นฟ้า เพราะชาวไทใหญ่ เชื่อว่าจะมีพญามารมาทำลายพิธีจึงมีการยิงปืนเพื่อขับไล่ (สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ : 27/12/2550)

เครื่องเสียงของเจ้าเมือง

 

เครื่องเสียงของเจ้าเมือง ทำมาจากประเทศอังกฤษเมื่อปีพ.ศ.2382 เครื่องเสียงนี้มีลักษณะแตกต่างจากเครื่องเสียงในปัจจุบัน โดยจะมีลำโพงยื่นออกมาคล้ายๆดอกลำโพง มีแผ่นเพลงคล้ายๆกับแผ่น CD ในปัจจุบันแต่มีขนาดใหญ่กว่า เครื่องเสียงแบบนี้ในอดีตจะมีเฉพาะเจ้าเมืองหรือเศรษฐีเท่านั้น (สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ : 27/12/2550)

ระฆังใหญ่

 

ระฆังใหญ่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2430 ทำจากทองสำริดใช้ในวัด น้ำหนัก 175 กิโลกรัม ในอดีตตีระฆังเพื่อเป็นสัญญาณบอกให้ทราบถึงการทำบุญ ให้เทวดาได้ทราบและรับรู้ว่าในขณะนี้จะมีการทำบุญ (สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ : 27/12/2550)

 

เรือขุด

เรือจำลองที่ใช้บรรทุกสินค้าและโดยสารไปมาระหว่างจังหวัดแม่ฮ่องสอนกับประเทศพม่าในอดีต เนื่องจากในอดีต มีการทำมาค้าขายกับพม่าเป็นส่วนใหญ่เพราะสามารถเดินทางสะดวกกว่าการเดินทางติดต่อค้ากับเชียงใหม่เพราะการเดินทางไม่สะดวกต้องใช้เวลาหลายวันแต่สำหรับการติดต่อค้าขายกับพม่านั้นสะดวกกว่า จึงได้สร้างเรือจำลอง(เรือขุด)ที่ใช้ในอดีตให้กับคนรุ่นหลังๆได้เรียนรู้ (สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ : 27/12/2550)

กังสดาลไทใหญ่

 

กังสดาลไทใหญ่ ใช้ในวัด สร้างเมื่อพ.ศ.2475 ใช้ตีในขณะที่พระทำบุญเสร็จ หรือในขณะที่พระฉันเพล และใช้ตีนำหน้าขบวนแห่เครื่องไทยทาน ในขบวนแห่ส่างลองและขบวนแห่นาค การตีระฆังกังสดาลนี้ตีเพื่อประกาศการทำบุญให้แก่เทวดาได้ทราบ ซึ่งเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งของชาวไทใหญ่ (สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ : 27/12/2550)

ตัวปั้ม 12 ราศี

 

ตัวปั้ม 12 ราศี ใช้ปั้มราศีในวันขึ้นปีใหม่ สร้างเมื่อพ.ศ.2480 หรือที่เรียกกันว่า “รุกวัน”เป็นตัวปั้มที่แกะสลักเป็นรูปนัขสัตว์ 12 ราศี แกะสลักมาจากไม้นำมาปั้มลงบนกระดาษสี เพื่อทำเป็นธงใช้ในวันขึ้นปีใหม่ของชาวไทใหญ่ คือ วันสงกรานต์ใช้ธงปักในแจกัน (หม้อน้ำต่า) หากปีใดวันใดกินต่าคนที่เกิดวันนั้นก็ต้องนำแจกัน (หม้อน้ำต่า)ไปถวายวัดโดยปักด้วยธง 12 ราศี เพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ (สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ : 27/12/2550)

หีบใส่ยาทหารญี่ปุ่น

หีบใส่ยาทหารญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ทหารญี่ปุ่นใช้ใส่ยานำไว้ใช้ในยามศึกสงคราม เป็นหีบเก่าแก่ที่ควรค่าแก่การเก็บรักษาไว้ (สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ : 27/12/2550)

ขันข้าวตอกดอกไม้

 

ขันข้าวตอกดอกไม้ สานด้วยไม้ไผ่ สร้างเมื่อ พ.ศ.2480 เป็นภาชนะที่ใส่ข้าวตอกดอกไม้เพื่อนำไปวัด และเป็นภาชนะที่ใช้ในประเพณีขอขมาคนเฒ่าคนแก่ของชาวไทใหญ่ที่ลูกหลานจะนำข้าวของ ขนม และข้าวตอกดอกไม้ไปขอขมาโดยนำมาวางไว้ในขันข้าวตอกดอกไม้แล้วรับพร (สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ : 27/12/2550)

มีดทำเรือล่องน้ำปาย

 

มีดทำเรือล่องน้ำปาย ของนายปะตัน ผาบ่อง และนางขจร บุญเฉลย ถวายเมื่อวันที่ 17 ก.ย. 2534 เป็นมีดที่ใช้ในการขุดเรือ เนื่องจากการเดินทางสมัยก่อนใช้เรือในการเดินทางไปค้าขายกับประเทศพม่าเป็นส่วนใหญ่ จึงใช้มีดขุดเรือทำเรือ (สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ : 27/12/2550)

เครื่องบูชาพระพุทธ

 

เครื่องบูชาพระพุทธ ทำมาจากเมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า เมื่อพ.ศ.2396 เป็นภาชนะที่ตั้งบูชาพระพุทธ ซึ่งเป็นเครื่องตั้งประกอบเป็นพุทธบูชา ในอดีตคนชั้นเจ้าจะใช้เครื่องบูชาพระพุทธนี้ โดยจะใช้ใส่น้ำ ใส่ดอกไม้ บูชา (สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ : 27/12/2550)

อุ๊ปแดงใส่ข้าวไปวัด

 

อุ๊ปแดงใส่ข้าวไปวัด ทำจากเมืองลายค่า ประเทศพม่า เมื่อพ.ศ.2426 เป็นภาชนะที่ใช้ใส่อาหารคาวหวาน ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ และข้าวตอกดอกไม้เพื่อนำไปถวายพระ เมื่อนำไปถวายและรับศีลรับพรจากพระแล้วนำอุ๊ปกลับคืนมา (สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ : 27/12/2550)

เครื่องสังคโลก

ถ้วยใส่ข้าวแกงเจ้าเมืองทำในประเทศอังกฤษ พ.ศ.2420

ถ้วยใส่ข้าวแกงคนทั่วไป ทำในประเทศจีน พ.ศ. 2416

รังผึ้งเดือน 5 พ.ศ. 2534  

กระถางธูป พระพุทธรูปญี่ปุ่น สมบัติของชาวญี่ปุ่น ในอดีตจนถึงปัจจุบัน
เสื้อทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2

ลูกคิดญี่ปุ่น สายสะพายทหารผ่านศึกญี่ปุ่น มีดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ลูกคิดญี่ปุ่น พ.ศ. 2484 สายสะพายทหารผ่านศึกญี่ปุ่น มีดสมัยสงครามโลก ครั้งที่ 2 พ.ศ.2483

หมวก หม้อหุงข้าว สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
นาฬิกาโบราณ พ.ศ. 2534 ถาดทองเหลืองไทใหญ่ พ.ศ. 2415

เครื่องสังคโลก ถ้วยโถโอชามต่างๆ ในสมัยต่างๆที่ทรงคุณค่าและข้าวของเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่น สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2ที่ควรแก่การรักษา เช่น ถ้วยใส่ข้าวแกงเจ้าเมือง ถ้วยใส่ข้าวแกงคนทั่วไป ถาดทองเหลืองไทใหญ่ และยังมีรังผึ้งเดือน 5 ที่หาดูได้ยากอีกด้วย และยังมีข้าวของเครื่องใช้ของทหารญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกด้วย (สุรศักดิ์ ป้อมทองคำ : 27/12/2550)



เข้าชม : 13602


เครื่องใช้โบราณ 5 อันดับล่าสุด

      เครื่องใช้โบราณ 13 / ต.ค. / 2552



 

 

  ศูนย์ไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน : พัฒนาโดย นางสาวนุสรา เจ้าดูรี : ดูแลโดย นางสาวชาลินี ต่อมกมล
            E-Mail : ael_4079@hotmail.com

 

 

Home | admin